Internetinės parduotuvės taisyklės

Sąvokų apibrėžtys

 1. Klientų aptarnavimo centras: Internetinės parduotuvės klientų aptarnavimo skyrius, adresas: UAB „Tikkurila“, Sietyno g. 8, LT-04304 Vilnius; Internetinės parduotuvės klientų aptarnavimo centras, el. paštas: uzsakymai@tikkurila.com
 2. Klientas: fizinis asmuo, kuriam yra ne mažiau kaip 14 metų, tačiau jei jam nėra 18 metų, reikalingas jo teisėto atstovo sutikimas, išskyrus atvejus, kai jis turi visišką teisnumą, taip pat juridinis asmuo ar organizacinis vienetas, neturintis juridinio asmens statuso, kuriam įstatymų nuostatai suteikia teisnumą ir kuris naudojasi Internetine parduotuve, kuris šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis pateikia užsakymą arba atlieka rezervaciją Internetinėje parduotuvėje, pirkdamas parduodamą Produktą ar naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis per nuotolinio ryšio priemones.
 3. Vartotojas: Klientas, fizinis asmuo, atliekantis teisinius veiksmus su UAB „Tikkurila“, tiesiogiai nesusijusius su jo ekonomine ar profesine veikla, visų pirma, kuris pateikia užsakymą Internetinėje parduotuvėje.
 4. Užsakymo įgyvendinimo laikas: darbo dienų skaičius, per kurį UAB „Tikkurila“ sukomplektuoja Kliento pateiktą užsakymą Internetinėje parduotuvėje, pateikia užsakytas prekes vežėjui, kad šis jas pristatytų Klientui užsakyme nurodytu adresu arba į pasirinktą paštomatą.
 5. Paskyra: Internetinės parduotuvės puslapis, prie kurio prisijungęs Klientas gali pateikti Produktų užsakymus, peržiūrėti esamų užsakymų istoriją, turėti prieigą prie savo asmens duomenų ir juos modifikuoti.
 6. Produktai: prekės, kurias galima užsisakyti pagal šias Taisykles.
 7. Produktai, pagaminti pagal Kliento pageidavimą: Produktas pritaikytas prie Kliento reikalavimų dydžio, kokybės, spalvos, techninių parametrų atžvilgiais.
 8. Kaina: ji turėtų būti suprantama kaip Produkto kaina su mokesčiais, esanti šalia informacijos apie Produktą, neįskaitant Produktų pristatymo išlaidų. Produktų kainos Parduotuvėje yra pateiktos Eurais ir apima mokesčius, įskaitant pridėtinės vertės mokestį (PVM).
 9. Pirkinių krepšelis: Produktų, kuriuos Klientas pasirinko užsisakydamas, sąrašas.
 10. Taisyklės: šios taisyklės, nustatančios Produktų pardavimo nuotolinio ryšio priemonėmis ir paslaugų teikimo elektroniniu būdu nuostatas.
 11. Internetinė parduotuvė: svetainė ir internetinė parduotuvė, veikianti adresu www.eparduotuve.tikkurila.lt, kurią valdo UAB „Tikkurila“.
 12. Sutartis: tarp Kliento ir UAB „Tikkurila“ sudaryta Produkto pirkimo sutartis naudojant nuotolinio ryšio priemones (abiem šalims nedalyvaujant vienu metu).
 13. Mokėjimą atliekantis subjektas: išorinis UAB „Tikkurila“ atžvilgiu subjektas, tarpininkaujantis įgyvendinant mokėjimus per www.eparduotuve.tikkurila.lt (mokėjimo operatorius yra „Paysera LT“, UAB, juridinio asmens kodas 300060819; Elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 1, išduota 2012-09-27; licenciją išdavusi ir priežiūrą vykdanti institucija yra Lietuvos bankas (identifikavimo kodas 188607684, adresas Žirmūnų g. 151, LT-09128. Vilnius www.lb.lt). „Paysera LT“, UAB priežiūros institucija yra Lietuvos bankas, identifikavimo kodas 188607684, adresas Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva.
 14. Produkto pristatymo išlaidos: už Produkto pristatymą moka Klientas. Šios sumos yra nurodomos Internetinėje parduotuvėje, kai Klientas atlieka Produkto užsakymą.
 15. Pristatymo vieta: Kliento nurodytas adresas Lietuvos teritorijoje. Parduotuvė nevykdo siuntimų į užsienį.
 16. Įstatymas: Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas.
 17. UAB „Tikkurila“: UAB „Tikkurila“, buveinės adresas Sietyno g. 8, Vilnius, juridinio asmens kodas 211523370.

§ 1. Bendrosios nuostatos

 1. Šiose Taisyklėse nurodytos Internetinės parduotuvės naudojimo, Internetinėje parduotuvėje pasiekiamų Produktų užsakymų pateikimo, užsakytų Produktų pristatymo Klientui, Kliento apmokėjimo už pasirinktus Produktus, Kliento teisės atšaukti užsakymą ir atsisakyti sutarties, taip pat skundų pateikimo ir nagrinėjimo nuostatos.
 2. Norint naudotis Internetine parduotuve, įskaitant Internetinės parduotuvės asortimento peržiūrą ir Produktų užsakymą, yra būtini:
  1. įrenginys su prieiga prie interneto ir interneto naršyklių, tokių kaip „Internet Explorer“, „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“, „Opera“, „Safari“;
  2. aktyvi elektroninio pašto paskyra (el. paštas).
 3. Užsakymai Internetinėje parduotuvėje gali būti pateikiami visą parą su sąlyga, kad įstatymų nustatytų valstybinių švenčių dienomis pateikti užsakymai bus nagrinėjami kitą darbo dieną. Internetinė parduotuvė gali būti neprieinama periodinės priežiūros metu ir jai sutrikus.
 4. Klientas yra privalo susilaikyti nuo bet kokios veiklos, dėl kurios gali sutrikti Internetinės parduotuvės veikla, įskaitant bet kokį kišimąsi į Internetinės parduotuvės turinį ar jos techninius elementus, neteisėto turinio teikimą. Draudžiama Internetinę parduotuvę naudoti ne pagal jos paskirtį, ypač siųsti nepageidaujamas reklamines žinutes (brukalą), vykdyti bet kokią komercinę, reklaminę, akcinę veiklą Internetinės parduotuvės svetainėje.
 5. Klientas patvirtina savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis naudodamas atitinkamą formą svetainėje.
 6. Norint naršyti po Internetinės parduotuvės asortimentą registracijos nereikia. Klientas gali savarankiškai užsisakyti Produktus, esančius Internetinės parduotuvės asortimente, užsiregistravęs pagal Taisyklių 2 skyriaus nuostatas arba pateikdamas reikiamus asmens ir adreso duomenis, leidžiančius užsakymą atlikti be registracijos.
 7. Skundai dėl paslaugų, įskaitant Internetinės parduotuvės techninės infrastruktūros pažeidimus ar trikdžius, turėtų būti pateikiami Klientų aptarnavimo centrui, naudojantis Internetinėje parduotuvėje esančia forma. UAB „Tikkurila“ įsipareigoja išnagrinėti skundą per 14 dienų nuo jo pateikimo ir, jei to padaryti nebūtų įmanoma, per šį laikotarpį pranešti skundo pareiškėjui apie vėlavimo priežastis ir numatomą skundo nagrinėjimo datą.
 8. Gavus Kliento sutikimą, jo asmens duomenys įtraukiami į UAB „Tikkurila“ duomenų bazę. Asmens duomenų valdytojas yra UAB „Tikkurila“. Patikėti asmens duomenys bus tvarkomi užsakymo įgyvendinimo tikslais arba kitoje srityje, kiekvieną kartą nurodant ir su Kliento sutikimu, ir siekiant įvykdyti teisiškai pagrįstus tikslus, kuriuos įgyvendina duomenų valdytojas ar duomenų gavėjai, visų pirma tiesioginės savo produktų ar paslaugų duomenų valdytojo rinkodaros tikslais. Šie duomenys yra saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Nr. 2016/679 (toliau – BDAR), taip pat Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.Klientas turi teisę sužinoti, kokie jo duomenys yra renkami, patikrinti jų teisingumą, juos ištaisyti ir pareikalauti, kad jie nebūtų naudojami, ar pašalinti. Klientas teikia asmeninius duomenis savanoriškai. Už melagingų ar klaidingų asmens duomenų pateikimą yra atsakingas Klientas. Daugiau apie duomenų tvarkymą galima sužinoti UAB „Tikkurila“ Privatumo ir slapukų politikoje.

§ 2. Registracija

 1. Norėdami užsiregistruoti Internetinėje parduotuvėje (sukurti Kliento paskyrą) užpildykite registracijos formą nurodydami savo vardą, el. pašto adresą ir slaptažodį, patvirtinkite Internetinės parduotuvės taisykles ir pateikite sutikimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiek, kiek būtina norint nustatyti, formuoti elektroniniu būdu teikiamų paslaugų, skirtų Kliento užsakymams įgyvendinti, turinį, pakeitimus, sprendimus ir tinkamą jų įgyvendinimą.
 2. Kliento paskyros registracija Internetinėje parduotuvėje yra savanoriška ir nemokama.
 3. Po registracijos Internetinėje parduotuvėje kiekvienas prisijungimas atliekamas naudojant registracijos formoje pateiktus duomenis.
 4. Norėdami pašalinti Kliento paskyrą iš Internetinės parduotuvės elektroniniu paštu išsiųskite prašymą pašalinti paskyrą, naudodamiesi Internetinėje parduotuvėje esančia forma iš Internetinėje parduotuvėje registruoto aktualaus el. pašto adreso.
 5. Klientui pažeidus šių Taisyklių nuostatą (-as) ir pažeidimo nenutraukus ir (ar) jų neištaisius UAB „Tikkurila“ pareikalavimu, UAB „Tikkurila“ turi teisę nedelsdama nutraukti Kliento paskyros paslaugų teikimo sutartį elektroniniu būdu per laikotarpį, ne trumpesnį kaip 3 darbo dienos.

§ 3. Užsakymų įgyvendinimas

 1. Internetinės parduotuvės svetainėje pateikiama informacija apie Produktus, ypač jų aprašymai, techniniai ir eksploataciniai parametrai, taip pat nurodytos kainos, yra laikomi pasiūlymu Klientui sudaryti sutartį pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.167 straipsnį.
 2. Į Produktų kainas, nurodytas Internetinės parduotuvės svetainėje:
  • yra įskaičiuoti mokesčiai, įskaitant pridėtinės vertės mokestį (PVM), ir jie pateikiami Eurais;
  • nėra įskaičiuotos pristatymo išlaidos. Pristatymo išlaidos priklauso nuo prekės pristatymo Klientui būdo, užsakymo vertės ir dydžio, ir yra nurodomos Klientui pasirinkus produkto pristatymo būdą. Bendra užsakymo kaina (t. y. produktų kaina, įskaitant pristatymo išlaidas) nurodoma krepšelyje prieš Klientui pateikiant užsakymą.
 3. UAB „Tikkurila“ pasilieka teisę nuolat keisti Produktų kainas ir vykdyti bei atšaukti visų rūšių nuolaidas, akcijas ir išpardavimus. Pirmiau parašytame sakinyje nurodytos teisės neturi įtakos užsakymams, pateiktiems iki nuolaidų, akcijų ar išpardavimo sąlygų pakeitimo įsigaliojimo dienos.
 4. Akcijos Internetinėje parduotuvėje negali būti sumuojamos, nebent konkrečios akcijos taisyklės numato kitaip.
 5. Norėdami pateikti užsakymą:
  1. prisijunkite prie Internetinės parduotuvės arba pasinaudokite galimybe pateikti užsakymą be registracijos;
  2. pasirinkite Produktą, kurį pageidaujate užsakyti, tada spustelėkite šalia Produkto esantį mygtuką „Dėti į krepšelį“;
  3. pasirinkite užsakymo pristatymo būdą;
  4. įrašykite užsakymo gavėjo duomenis ir adresą, kuriuo Produktas turi būti pristatytas. Jei pasirinksite pristatymą per kurjerį, taip pat galite įrašyti savo telefono numerį, kad būtų galima susisiekti su kurjeriu. Jei naudojatės paštomatų paslaugomis – pasirinkite atitinkamą siuntos atsiėmimo vietą.
  5. įrašykite duomenis į sąskaitą faktūrą, jeigu jie skiriasi nuo užsakymo gavimo duomenų, jei Klientui turi būti išrašyta PVM sąskaita faktūra;
  6. pasirinkite mokėjimo būdą;
  7. spustelėkite „Užsakyti ir sumokėti“.
 6. Pateikdamas užsakymą Internetinėje parduotuvėje Klientas išreiškia sutikimą sudaryti ir sudaro pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Tikkurila“ dėl konkretaus užsakyme nurodyto Produkto (-ų).
 7. Produktų pasirinkimas ir užsakymo pateikimas Internetinėje parduotuvėje atliekamas užpildžius atitinkamą Internetinėje parduotuvės svetainėje pateikiamą formą.
 8. UAB „Tikkurila“ turi teisę įrašyti maksimalų tam tikro Produkto, nurodyto viename užsakyme, vienetų skaičių. Išsami informacija apie kitus pristatymo ar mokėjimo būdų apribojimus pateikiama Internetinės parduotuvės svetainės D.U.K. skyriuje.
 9. Pateikus užsakymą, Kliento el. pašto adresu, kuris yra nurodytas Kliento paskyroje arba kuris yra nurodytas pirkimų užsakymo procese be registracijos, per 72 valandas Klientui išsiunčiamas pateikto užsakymo gavimo patvirtinimas. Patvirtinime pateikiama informacija apie užsakymo objektą: Produkto pavadinimas, užsakymo numeris, bendra kaina, mokėjimo būdas ir data, pristatymo / gavimo būdas ir data. Prie užsakymo registracijos patvirtinimo pridedamos ir užsakymo galiojimo metu galiojančios taisyklės. Jei įmanoma įgyvendinti užsakymą, Kliento el. pašto adresu bus išsiųstas el. laiškas, patvirtinantis, kad užsakymas buvo priimtas. Užsakymo priėmimo patvirtinimas yra UAB „Tikkurila“ pareiškimas, kad pirkimo-pardavimo sutartis tvirtinima.
 10. Užsakymo registracijos patvirtinimo išsiuntimo terminas gali būti pratęstas, jei jo galiojimo laikas baigiasi valstybinių švenčių dienomis, taip pat šeštadienį, sekmadienį; tokiu atveju užsakymas bus patvirtintas kitą darbo dieną.
 11. Jei Sandėlyje nėra užsakyto Produkto ar neįmanoma įgyvendinti Kliento užsakymo dėl kitų pagrįstų priežasčių, UAB „Tikkurila“ nedelsiant informuoja Klientą apie situaciją, siųsdama pranešimą Kliento nurodytu el. pašto adresu arba pateikdamas informaciją Kliento nurodytu telefonu numeriu per 48 valandas nuo užsakymo pateikimo momento.
 12. Atsiskaityti galima elektroniniu (bankiniu) pavedimu į nurodytą UAB „Tikkurila“ banko sąskaitą arba mokėjimo kortele. Mokėjimai yra atliekami per Mokėjimą atliekantį subjektą. Mokėjimą atliekantis subjektas yra atsakingas už mokėjimo metu pateikiamų Kliento banko sąskaitos ar mokėjimo kortelės duomenų saugumą. Pasirinkęs apmokėjimą Klientas bus perkeltas į atitinkamą svetainę, kad apmokėtų užsakymą; gavus patvirtinimą apie lėšų gavimą, Klientas bus atskirai informuotas el. paštu. Prekės išsiunčiamos gavus apmokėjimą.
 13. Tuo atveju, jei neįmanoma įvykdyti dalies užsakymo, UAB „Tikkurila“ gali pasiūlyti Klientui:
  • anuliuoti visą užsakymą (jei Klientas pasirinks šį variantą , UAB „Tikkurila“ nebeprivalės įgyvendinti užsakymo);
  • anuliuoti tą užsakymo dalį, kurios įvykdyti neįmanoma per nustatytą laiką (Klientui pasirinkus šį variantą, užsakymas bus įvykdytas iš dalies, o UAB „Tikkurila“ nebeprivalės jo vykdyti likusia apimtimi);
  • padalyti užsakymą ir nustatyti naują terminą, atsižvelgiant į tą užsakymo dalį, kurios neįmanoma įvykdyti per iš pradžių nustatytą terminą (jei Klientas pasirinks šį variantą, į užsakymą įtraukti produktai bus išsiųsti keliomis atskiromis siuntomis, o Klientas nepatirs papildomų išlaidų, susijusių su užsakymo padalijimu į kelias siuntas);
  • pakeisti pakuotės dydį (jei Klientas pasirinks šį variantą, Klientas nepatirs papildomų išlaidų, susijusių su pakuotės dydžio pakeitimu).
 14. Tuo atveju, jei Klientas nepasirinks nė vieno iš ankstesniame punkte nurodytų užsakymo įgyvendinimo būdų (įskaitant tai, kad nėra galimybės susisiekti su Klientu dėl priežasčių, nepriklausomų nuo UAB „Tikkurila“), UAB „Tikkurila“ pristatys Klientui Produktus, dėl kurių užsakymas gali būti įvykdytas laiku, o likusi užsakymo dalis bus anuliuota, ir apie tai Klientas bus informuotas nurodytu el. pašto adresu. Klientas gali atsisakyti sutarties tiek, kiek ji buvo įvykdyta, Taisyklių 8 skyriuje nustatytomis sąlygomis.
 15. Tuo atveju, jei Klientas nepriima jokio sprendimo nurodytoje situacijoje (įskaitant tai, kad nėra galimybės susisiekti su Klientu dėl priežasčių, nepriklausomų nuo UAB „Tikkurila“), UAB „Tikkurila“ turi teisę visiškai anuliuoti užsakymą.
 16. Jei anuliuojamas užsakymas, kurį Klientas jau buvo apmokėjęs, UAB „Tikkurila“ grąžins Klientui sumokėtą sumą (arba jos dalį dalinio užsakymo įvykdymo atveju).
 17. Jei Klientas nurodo neteisingą ar netikslų adresą, UAB „Tikkurila“ neatsako už užsakymo objekto nepristatymą ar vėlavimą tiek, kiek leidžia teisės aktai.
 18. Klientas bet kuriame užsakymo etape gali susisiekti su Klientų aptarnavimo centru, paskambinęs nurodytu telefono numeriu (taikomas standartinis mokestis pagal operatoriaus kainoraštį) arba susisiekdamas per Internetinės parduotuvės svetainėje esančią kontaktinę formą arba Klientų aptarnavimo centro el. pašto adresu. 
 19. Užsakymai, neapmokėti per 4 (keturias) kalendorines dienas, bus anuliuoti, UAB „Tikkurila“ tokiu atveju nėra įpareigota vykdyti užsakymo ir atsisakys jį vykdyti. Klientas turi teisę iš naujo pateikti tokį užsakymą.

§ 4. Užsakymo pakeitimai

 1. Klientas gali atlikti užsakymo pakeitimus, kol visi Produktai nebus pažymėti kaip sukomplektuoti (užsakymo statusas matomas Kliento paskyroje, skiltyje „Jūsų paskyra“). Pakeitimai gali būti susiję su visų ar dalies produktų, kurie įeina į užsakymą, atsisakymu tol, kol Produktai neturi statuso „sukomplektuoti“. Atsisakius užsakymo (visiškai ar iš dalies), jei apmokėjimas buvo atliktas iš anksto, pardavimo kaina (atitinkama užsakymo vertės pardavimo kainos dalis) grąžinama Klientui. Gautinų sumų grąžinimo taisyklės aprašytos Taisyklių 3 skyriuje.
 2. Klientas gali pakeisti pristatymo adresą arba pakeisti sąskaitos faktūros duomenis tik tol, kol Produktai gaus statusą „sukomplektuoti“, pateikdamas atitinkamą nurodymą Klientų aptarnavimo centrui.
 3. Užsakymo pakeitimus galima atlikti Internetinės parduotuvės svetainės „Jūsų paskyra“ skiltyje arba spustelėjus el. laišku atsiųstą nuorodą, patvirtinančią Prekių užsakymą be registracijos, arba susisiekus su Klientų aptarnavimo centru.
 4. Klientas gaus užsakymo pakeitimų ar anuliavimo patvirtinimą el. pašto adresu, kurį Klientas pateikė užsakydamas.

§ 5. Nuolaidų kodai

 1. Tiek prisijungę, tiek ir neužsiregistravę Klientai gali naudotis nuolaidų kodu, gautu iš Internetinės parduotuvės arba iš kito subjekto, kuris nupirks nuolaidų kodus savo Klientams, suteikiančius jiems teisę gauti nuolaidą Internetinėje parduotuvėje, nebent tam tikros akcijos taisyklės nustato kitaip.
 2. Nuolaidų kodai galioja tuo laikotarpiu, per kurį Klientas gali pasinaudoti siūloma nuolaida. Nuolaidos kodas negali būti jungiamas su jokiu kitu nuolaidų kodu ar kitomis akcijomis, nebent nurodytos akcijos taisyklės nustato kitaip. Pasibaigus nuolaidos kodo galiojimo laikui nuolaidos kodo naudoti negalima.

§ 6. Užsakymo pristatymas ir įgyvendinimo laikas

 1. Produktai pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 2. Pristatymo terminas įprastai neviršija 5 (penkių) darbo dienų, nebent tam tikro Produkto aprašyme arba pateikiant užsakymą nurodytas ilgesnis terminas. UAB „Tikkurila“ turi teisę prailginti pristatymo terminą, jeigu užsakymo neįmanoma pristatyti ne nuo UAB „Tikkurila“ priklausančių priežasčių (pvz., kurjerio vėlavimas, neįprastai didelis užsakymų kiekis ir pan.). Esant situacijai, kai laikinai ar visam laikui nėra prekių, Klientas bus nedelsiant apie tai informuotas. Jei užsakymą sudaro Produktai, kurių pristatymo terminai skirtingi, užsakymas Klientui išsiunčiamas per ilgiausią užsakymo terminą.
 3. Jei užsakymas vykdomas naudojantis atsiskaitymo paslaugas teikiančia svetaine, užsakymo įvykdymo terminas skaičiuojamas nuo apmokėjimo gavimo dienos.
 4. Užsakyti Produktai Klientui bus pristatyti per kurjerį.
 5. Kurjerių pristatomi produktai pristatomi nuo pirmadienio iki penktadienio 12–18 val. Norėdamas išsiaiškinti pristatymo detales kurjeris susisieks su Klientu telefonu (taip pat ir SMS žinute). Šiuo atveju, mes negarantuojame prekių pristatymo Kliento užsakyme nurodytu laiku.
 6. Pinigų grąžinimas netaikomas Produktams, pagamintiems pagal individualiai Kliento pateiktas produktų specifikacijas.
 7. Visos ant padėklų nepristatomos siuntos, kurių pakuotės svoris neviršija 31,5 kg arba kurių kiekvienos matmenys (ilgis / plotis / aukštis) yra mažesni kaip 200 cm, pristatomos į pastatą pagal pristatymo adresą. Kiti siuntiniai pristatomi į pristatymo adresu nurodytą pastatą, kur kurjeris privalo iškrauti siuntinį iš automobilio.
 8. Pristatymo išlaidos priklauso nuo užsakymo vertės ir pakuotės svorio bei matmenų. Išlaidos nurodytos užsakymo krepšelyje.
 9. Perimdami siuntinį iš kurjerio patikrinkite, ar transportuojant nebuvo pažeista pakuotė. Ypač atkreipkite dėmesį į juostelių ar plombų, pritvirtintų prie pakuotės, būklę. Jei siuntos pakuotė yra pažeista, nepriimkite jos. Žalos protokolo parengimas ir susisiekimas su Klientų aptarnavimo centru padės išsiaiškinti problemą.
 10. UAB „Tikkurila“ neatsako už Produkto nepristatymą ar užsakyto Produkto pristatymo ar užsakymo įvykdymo vėlavimą, atsirandantį dėl klaidingo Kliento pateikto ar netikslaus pristatymo adreso.

§ 7. Skundų teikimo sąlygos

 1. UAB „Tikkurila“ įsipareigoja pateikti Produktą be defektų ir tinkamai atlikti sutartas paslaugas.
 2. Vadovaujantis Civilinio kodekso ir Įstatymo nuostatomis, UAB „Tikkurila“ yra atsakinga Kliento atžvilgiu, jei parduotas daiktas yra su fiziniu ar teisiniu defektu (įstatyminė garantija), ir už prievolės teikti paslaugas neįvykdymą ar netinkamą jų vykdymą.
 3. Klientas turėtų pateikti skundą UAB „Tikkurila“ paštu ar el. paštu pridėdamas informaciją apie Produktą, dėl kurio skundžiasi, kartu su Produkto nuotraukomis ir su šio Produkto įsigijimo iš UAB „Tikkurila“ įrodymo dokumento nuskenuota kopija ar nuotrauka.
 4. UAB „Tikkurila“ per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įvertins Kliento skundą ir informuos jį apie tolesnį procesą.
 5. Siekdama išnagrinėti skundą UAB „Tikkurila“ pagrįstais atvejais išsiunčia kurjerį pasiimti Produkto, dėl kurio skundžiamasi, prieš tai suderinusi su Klientu patogų laiką. Klientas turėtų supakuoti Produktą ar Produktus (mėginius), dėl kurių skundžiasi, taip, kad būtų išvengta Produkto kokybės pažeidimų. Klientui netaikomi jokie atitinkami kurjerio paslaugų užsakymo kaštai.
 6. Jei skundas bus išnagrinėtas Kliento naudai – UAB „Tikkurila“ nedelsiant pakeis Produktą su defektais į Produktą be defektų. Tai neturi įtakos Kliento galimybei pateikti pareiškimą dėl kainos sumažinimo ar sutarties atsisakymo. Jei neįmanoma pakeisti Produkto ar sumažinti kainos, UAB „Tikkurila“ nedelsiant grąžins visą sumokėtą sumą.
 7. Jei skundas bus atmestas, Klientas (fizinis asmuo – vartotojas) turi teisę pateikti skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, https://www.vvtat.lt/) dėl UAB „Tikkurila“ veiksmų, kuriais, Kliento manymu, buvo pažeistos Kliento teisės ar teisėti interesai, susiję su Sutartimi.
 8. Prašymus ar skundus dėl Internetinėje parduotuvėje įsigyto Produkto Klientas (fizinis asmuo – vartotojas) gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje https://ec.europa.eu/odr/.
 9. Nepriklausomai nuo to, ar Klientas yra pateikęs skundą dėl jo teisių ar teisėtų interesų pažeidimų kitoms valstybinėms institucijoms, Klientas visada turi teisę kreiptis į teismą pagal savo gyvenamąją vietą.
 10. Galimi ginčai, kylantys tarp Kliento, kuris nėra Vartotojas pagal Civilinio kodekso nuostatas, ir UAB „Tikkurila“, bus nagrinėjami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme, ginčo nagrinėjimo vietą nustatant pagal UAB „Tikkurila“ buveinę.

§ 8. Užsakymo atšaukimas ir vartotojo teisė atsisakyti Sutarties

 1. Klientas gali atšaukti užsakymą, jei į jį įeinantys Produktai dar nebuvo paruošti siųsti:
  • susisiekęs su Klientų aptarnavimo centru;
  • savarankiškai anuliuodamas užsakymą Internetinės parduotuvės svetainėje.
 2. Klientas – fizinis asmuo, vartotojas bet kuriuo atveju turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos Sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai:
  • Klientas gavo užsakytą Produktą arba kai trečioji šalis, išskyrus vežėją, kurį nurodė Klientas, gavo užsakytą Produktą, – vienos prekės pardavimo atveju;
  • Klientas gavo paskutinį užsakytą Produktą arba kai trečioji šalis, išskyrus vežėją, kurį nurodė Klientas, gavo paskutinį užsakytą Produktą, – kelių prekių pardavimo atveju, kai jos pristatomos atskirai;
  • Klientas gavo paskutinę partiją ar dalį užsakymo arba kai trečioji šalis, išskyrus vežėją, kurį nurodė Klientas, gavo paskutinę partiją ar dalį užsakymo, – Produktų pardavimo atveju, kai jie pristatomi partijomis ar dalimis;
  • buvo sudaryta Sutartis – kitų sutarčių atveju.
 3. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties Klientas privalo informuoti Klientų aptarnavimo centrą apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pavyzdžiui, paštu ar el. paštu išsiųstą laišką). 
 4. Norint laiku atsisakyti Sutarties, Klientui pakanka išsiųsti informaciją apie pasinaudojimą teise atsisakyti Sutarties prieš termino, skirto atsisakyti Sutarties, pabaigą.
 5. Vartotojas neturi teisės atsisakyti Sutarties šių sutarčių atžvilgiu:
  • dėl paslaugų teikimo, jei Klientų aptarnavimo centras visapusiškai atliko paslaugą gavęs aiškų vartotojo sutikimą, kuriam prieš pradedant teikti paslaugą buvo pranešta, kad atlikus paslaugą jis praras teisę atsisakyti Sutarties;
  • kurios objektas yra prekės, pagamintos pagal specialius vartotojo nurodymus atsižvelgiant į asmeninį vartotojo pasirinkimą ar nurodymą ir kurios nėra iš anksto pagamintos (pavyzdžiui, pagal vartotojo specifikacijas pagaminus tam tikrą dažų mišinį ar parengus kitokią prekę), arba kai prekės yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
  • kurioje paslaugos objektas yra Produktas, kurio galiojimo laikas yra trumpas;
  • kurioje paslaugos objektas yra prekė, pristatyta užantspauduotoje pakuotėje, kuri atidarius pakuotę negali būti grąžinta dėl sveikatos apsaugos ir higienos priežasčių, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo;
  • kurioje paslaugos objektas yra daiktai, kurie po pristatymo dėl savo pobūdžio yra neatsiejamai susimaišo su kitais daiktais.
 6. Atsisakęs Sutarties Vartotojas privalo grąžinti UAB „Tikkurila“ nepažeistą Produktą. UAB „Tikkurila“ grąžins Klientui visą sumą, kurią sumokėjo Vartotojas pagal Taisyklių nuostatas.
 7. Atsisakius Sutarties, mes grąžiname visus iš Kliento gautus mokėjimus nedelsiant, įskaitant Produkto pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl Kliento pasirinkto pristatymo būdo, išskyrus pigiausią įprastą pristatymo būdą, kurį siūlo Internetinė parduotuvė), ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią mums buvo pranešta apie sprendimą pasinaudoti Sutarties atsisakymo teise. Mokėjimai bus grąžinami taikant tuos pačius mokėjimo metodus, kuriuos Klientas taikė atlikdamas pradinį sandorį, nebent Klientas aiškiai sutiko su kitokiu sprendimu; bet kokiu atveju už šį grąžinimą Klientas nepatirs jokių papildomų mokesčių.
 8. UAB „Tikkurila“ gali sustabdyti mokėjimų grąžinimą, kol negaus anksčiau įsigytų Produktų.
 9. Išsiųskite Produktą nedelsdami šiuo adresu: UAB „Tikkurila“, Sietyno g. 8, LT-04304 Vilnius ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo informavimo UAB „Tikkurila“ apie Sutarties atsisakymą dienos. Terminas yra įvykdytas, jei Klientas grąžina prekę per 14 dienų.
 10. Tiesiogines Produkto grąžinimo išlaidas, atsirandančias dėl Sutarties atsisakymo, padengia Klientas. Taip pat Klientas yra atsakingas už Produkto vertės sumažėjimą dėl to, kad jis yra naudojamas tokiu būdu, kuris viršija tai, kas būtina norint nustatyti produkto pobūdį, jo savybes ar veikimą.

§ 9. Akcijos

 1. Internetinės parduotuvės svetainėje gali būti informacijos apie akcijas (toliau – Akcijos). Akcijos skirstomos į:
  • produktų akcijas – produkto kainos sumažinimas pagal kiekvieną kartą produkto puslapyje nurodytą suminę ar procentinę nuolaidą;
  • vertės akcijas – sumažinant Krepšelio, kuriame yra produktai, kuriems taikoma akcija dėl suminės ar procentinės nuolaidos, kuri kiekvieną kartą nurodoma įdėjus produktus į Krepšelį ir įvykdžius išsamias akcijos sąlygas, esančias Akcijos puslapyje arba informaciniame biuletenyje;
  • akcijų paketus – kai perkamas tam tikras kiekis bet kurių produktų, kuriems taikoma Akcija, Klientas gauna suminę ar procentinę nuolaidą. Akcija apima visus produktus, esančius Akcijos puslapyje;
 2. Akcija gali priklausyti nuo nuolaidos kodo nurodymo pateikiant užsakymą.
 3. Akcija negali būti jungiama su kitomis Internetinės parduotuvės akcijomis, nebent nurodytos Akcijos taisyklės nustato kitaip.
 4. Pateikus užsakymą, kuriame yra Akcijų paketas ar rinkinys, jo neįmanoma padalyti.
 5. Akcijų paketai ir rinkiniai gali būti pristatyti Klientui, jei visi juose esantys Produktai bus sukomplektuoti Sandėlyje.
 6. Jei Sandėlyje nėra kurio nors produkto, įtraukto į užsakytą Akcijų paketą ar rinkinį, UAB „Tikkurila“ apie tai informuos Klientą, išsiųsdama informaciją užsakyme nurodytu el. pašto adresu.
 7. Jei užsakymo objektas yra Akcijų paketas ar rinkinys, Kliento užsakymo, nurodyto Taisyklių 8 skyriuje, atsisakymas gali būti taikomas tik visam Akcijų paketui ar rinkiniui. Negalima atsisakyti atskirų Produktų, įtrauktų į Akcijų paketą ar rinkinį.
 8. Esant prieštaravimų dėl kitų Taisyklių nuostatų, taikomos šio Taisyklių skyriaus nuostatos.

§ 10. Asmens duomenys

Visa su Klientų asmens duomenų saugojimu ir tvarkymu susijusi informacija pateikiama UAB „Tikkurila“ viešai prieinamoje Privatumo ir slapukų politikoje, su kuria galite susipažinti čia.

§ 11. Kitos nuostatos

 1. Kiek leidžia įstatymai, UAB „Tikkurila“ neatsako už tai, kad el. pašto serverių administratoriai blokuoja pranešimų siuntimą Kliento nurodytu el. pašto adresu, ir už el. laiškų pašalinimą ir blokavimą Kliento naudojamo kompiuterio įdiegtoje programinėje įrangoje.
 2. Individualūs galutinio įrenginio parametrai gali sukelti skirtumų tarp produkto vizualizacijos Kliento kompiuteryje ir faktinės produkto išvaizdos (spalvos, proporcijos ir kt.).
 3. UAB „Tikkurila” turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Kliento teisėms bei UAB „Tikkurila” įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju UAB „Tikkurila” informuos Klientą, pateikdama informaciją apie perleidimą Internetinėje parduotuvėje.
 4. Klientas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be UAB „Tikkurila” rašytinio sutikimo.
 5. Taisyklėse nenumatytais klausimais taikomos Civilinio kodekso, Įstatymo, taip pat kitų galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.
 6. Visi Internetinės parduotuvės svetainėje esantys Produktų pavadinimai naudojami identifikavimo tikslais ir gali būti saugomi bei apsaugoti pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą ar kitus galiojančius teisės aktus.
 7. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.
 8. UAB „Tikkurila“ pasilieka teisę keisti šias Taisykles, jei pasikeičia įstatymai, turintys įtakos teisėms ir pareigoms, kylančioms iš šių Taisyklių, arba siekiant pagerinti Internetinės parduotuvės veiklą, taip pat pagerinti vartotojų teisių apsaugą ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui. Pakeitimas galioja Klientams, kurie turi paskyrą, 20 dienų nuo pranešimo apie Taisyklių pakeitimą dienos. Klientas gali pateikti pareiškimą dėl naujų Taisyklių patvirtinimo ar nepatvirtinimo, naudodamas UAB „Tikkurila“ pateiktą mechanizmą, arba atsiųsti savo pareiškimą UAB „Tikkurila“, kuri gavusi pareiškimą dėl Taisyklių pakeitimų nepatvirtinimo, pašalins Kliento paskyrą ir informuos jį apie šį faktą.
 9. Užsakymai, pateikti iki šių Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo dienos, įgyvendinami remiantis užsakymo dieną galiojančiomis nuostatomis.

2021 03 17, Vilnius